Waterstaalname

Grondwaterstaalname

Omdat de waterstaalname specifieke vaardigheden en kennis vereist, houdt een aantal van onze medewerkers zich haast uitsluitend bezig met grondwater waardoor zij in deze materie al een behoorlijke expertise hebben verworven. De staalnamewagens zijn uitgerust om de meeste staalnames met succes uit te voeren.

Tot een diepte van 9 meter doen we de bemonsteringen met behulp van een peristaltische pomp, terwijl er voor de bemonstering van diepe peilbuizen (> 9m) gebruik gemaakt wordt van een elektrisch aangedreven kogelkleppomp (hydrolift) of van frequentiegestuurde MP1-pompen.

Tijdens de grondwaterbemonstering worden steeds standaard temperatuur, pH-waarde en geleidbaarheid  (EC) genoteerd. Optioneel kunnen ook de redoxpotentiaal , het percentage opgeloste zuurstof en de troebelheid van het water opgemeten worden.

Drijflaagmeters kunnen de aanwezigheid en dikte van een drijflaag meten.

Indien de horizontale doorlaatbaarheid van de bodem berekend moet worden, kunnen wij een pompproef (slugtest) uitvoeren met behulp van een diver die met een interval van 5 seconden de stijghoogte in de peilbuis registreert. Wij kunnen de gegevens digitaal aanleveren.

De grondwaterstroming kan tenslotte bepaald worden aan de hand van de nivellering van een aantal peilbuizen (minstens 3) in dezelfde grondwaterlaag.